Co a kdy se má dělat určuje příroda. Jak mají lidé žít a pracovat určuje Bible.

Božské zákony

BOŽSKÉ ZÁKONY

aneb by měl každý skutečný člověk znát a ctít

1. Zákon kauzality

Vyvažování energií ve Vesmíru zaručuje první zákon, tedy zákon Kauzality. Neustále vrací to, co do Vesmíru vyšleme, aby byla zachována rovnováha. Je to zákon příčiny a následku. Zákon zpětného návratu energie. Jinými slovy se to dá vyjádřit jako karma (sanskrit). Všechno co stvoření vesmíru způsobíš, dobré nebo zlé, jedno jestli je to člověk, zvíře nebo rostlina se ti jednou jako dobré nebo zlé mnohonásobně vrátí.

 

2. Zákon polarity nebo také duality

Není ve Vesmíru nic, co by nebylo stvořeno v dualitě.
Zákon duality říká, že vše ve vesmíru má svůj rub i líc.

plus – mínus
žena – muž
teplo – chladno

 

3. Zákon rezonance

Rezonance, čili přitahování stejných energií.

Mluvené slovo vytváří vlnění a tím vzniká dualita nebo polarita.

Stejné pozná v přírodě stejné = vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.

Hmota je Energie

6 x Komprimovaná (stlačená) energie = HMOTA

6 x Dekomprimovaná (roztažená) hmota = ENERGIE

 

4. Zákon rytmu nebo vlnění

Rytmus se dá popsat jako regulovaná vibrace. Vibrace v notách je rytmus v melodii.
Celý vesmír se dá definovat jako vibrace, vlnění rytmus a vlny a má periodické fáze.

Vše se dostává v určité době do své protipolohy = vlna.

Zákon reinkarnace. Vše ve vesmíru roste ve spirále.

Zákon Rytmu/Vlnění nám říká, že vše ve Vesmíru kmitá a neustále se pohybuje.

Co se pohybuje, to žije.

 

5. Zákon analogie

Jak v makrokosmu tak mikrokosmu existují ty stejné zákony a pravidla, děje a systémy.
Ve vesmíru se vše skládá z atomů. Stromy v lese stahují energii z atmosféry a přeměňují jedy z ovzduší na kyslík a nabízejí nám v horkém létě chladnější vzduch. To stejné dělají kapiláry v naší kůži. Jestli-že si člověk spálí víc než 2/3 kůže umírá. To stejné platí o naši planetě zemi. Jestli-že zlikvidujeme více  než 2/3 plochy porostů stromů, zahyneme a s námi planeta Země.
V Řecku v Delfách stojí nad vchodem nadpis:
Člověče poznej sám sebe a poznáš Boha.

Tento zákon říká jasně, že Vesmír opakuje neustále ty samé základní principy, které se odvíjí od sebe navzájem a to na všech úrovních stvoření, jak ve hmotě, tak v energiích.  

Protože hmota i energie je v podstatě to samé.

 

6. Zákon mentality

Zákon Mentality sám o sobě NENÍ jeden ze základních pěti zákonů, nenechte se proto zmýlit původním popisem. - Základ je v pěti, vše ostatní se od tohoto základu odvíjí.

Je to síla myšlenky. Věci, události, slova vyvstanou z myšlení. Myšlenky jsou základním kauzálním principem s kterými lidé vytvářejí realitu. Myšlenky jsou neutrální. Síla myšlenky je zákon. Je závislý od myslící bytosti. Jak silně myslí a jak uvědoměle myslí. Dávejme pozor na své myšlení. Je silnější než atomová bomba.

 

O výše uvedených zákonech se můžete dočíst na mnoha alternativních webech v různých podobách a vysvětlenich. Především zákon karmy, duality a rezonance je základem k pochopení běhu vesmíru.

 
Poslední aktualizace: Richard Černý   ***   Mapa webu   ***   © 2012 - 2019 Václav Černý Šíje.cz