Co a kdy se má dělat určuje příroda. Jak mají lidé žít a pracovat určuje Bible.

Voda

Přibližně osmdesát procent zemského povrchu pokrývá voda. Možná je podobností čistě náhodnou, že obdobně z osmdesáti procent vody tvoří také lidské tělo. Voda je nositelem života, stejně jako vzduch či sluneční světlo, nebo například i láska. Voda je pro náš život naprosto nezbytná a nenahraditelná.

Nejen to, že voda uhasí žízeň, ve vodě vaříme potraviny, umýváme sebe nebo náš majetek, vodu používáme jako dopravní „prostředek“ nebo v různé podobě při sportu a zábavě, rovněž jí velmi často využíváme k výrobě elektrické energie, může také vykonávat práci, dodávat nebo odebírat teplo apod.

Voda má téměř neomezené možnosti využití a velmi dobře nám slouží, přesto si jí málokdo z nás natolik váží, nakolik si to skutečně zaslouží. A už vůbec si neuvědomujeme, že voda má naprosto unikátní vlastnosti, týkající se energie, kterou disponuje a neustále rezonuje vnitřními vibracemi. Na první pohled to není nic výjimečného, protože vše hmotné (planeta, vesmír, věci, příroda), ale i „nehmotné“ (myšlenky, slova, naše skutky apod.), jsou v podstatě pouze různými formami jedné a téže energie. Voda je nejlepším nositelem energie!

V knize Zázračná voda dr.Masaru Emoto popisuje svůj výzkum, jak jedinečné vlastnosti vody přenáší přirozené vibrace slov. Popisuje zde velmi podrobně rezonanci vody jako prostředku, jímž se přenáší životní energie. Energie, která je v každém našem slově ve formě vibrací a to i přesto, že žádné slovo fakticky nemusíme ani vyslovit. Rovněž svým výzkumem dokazuje, že voda je schopná tyto vibrace v sobě udržet ve „své paměti“.

Veškerá bytí jsou „aplikací“ životní energie a základem těchto projevů bytí jsou rezonance. Rezonancemi jsou vibrace, jež způsobují řetězově další následující vibrace. Jsou to interakce dvou doplňujících se subjektů, objektů nebo energií. Tyto energie se v čínské kultuře nazývají jin a jang, neboli světlo a tma, vibrace dávání a vděčnost přijímání apod.

Voda má ze všech přirozených medií nejlepší schopnost přenášet vibrace. Víme to velmi dobře například ze způsobu komunikace velryb. Proto také není divu, že voda může pojmout vibrace slov. Jestliže vystavíme obyčejnou vodu vibracím slova „láska“ (obecně pozitivnímu náboji slova), pak voda vytvoří překrásné krystaly podobné vločkám sněhu. A naopak, vystavíme-li vodu vibracím slova například „nenávist“ (nebo jakémukoliv jinému negativnímu slovu), voda nebude schopna vytvořit žádný krystal, anebo vytvoří krystal velmi zdeformovaný.

Plyne z toho poznání, že bude-li sklenka vody vystavena jakémukoliv působení slov, hudbě, obrázku apod., pak bychom si měli uvědomit, že voda do sebe absorbuje polaritu těchto vibrací a pokud jí budeme pít, tyto konkrétní vibrace „přesuneme“ do svého těla. Jinými slovy můžeme využít této vlastnosti vody k harmonizaci těla, k přenášení pocitu štěstí či jakékoliv pozitivní informace v náš prospěch. Postačí k tomu velmi prostá věc: v blízkosti vody používat pozitivní slova a láskyplné chování k ostatním lidem. Voda nám to se vší vděčností bude vracet.

Podobně podle návodu dr.Emota můžeme na sklenku, ze které pijeme vodu, nalepit štítek s pozitivním slovem. To stačí k tomu, aby si voda převzala vibrace napsaného slova, a my jsme jí takto obohacenou mohli s chutí vypít.

 

Příběh balené vody - odkaz na film š českými titulky

 

 

 
Poslední aktualizace: 24.07.2017 Richard Černý   ***   Mapa webu   ***   © 2012 - 2019 Václav Černý Šíje.cz