Co a kdy se má dělat určuje příroda. Jak mají lidé žít a pracovat určuje Bible.

12 kmenů

Rok 2013

Od roku 2012 jezdím na farmy jako wwoofer. V červenci 2013 jsem poprvé zavítal na farmu Uchované semínko, která sídlí v Mšeckých Žehrovicích u Kladna. Farma patří komunitě 12 kmenů, která působí po celém světě. Komunita 12 kmenů má počátky v USA v 70 letech minulého století. Vychází z Bible, kde je jednoduchý návod jak žít. Do návštěvy farmy 12 kmenů jsem nevěřil v Boha a nikdy jsem nebyl pokřtěn. Vyrůstal jsem v ateistické rodině. Když jsem se bavil s rodiči o Bibli a o křesťanství tak rodičům nejvíce vadilo, že křesťanské církve, které působí nejen v ČR jednoduše řečeno káží vodu, ale pijí víno. Obrovské kostely, honosná výzdoba, obrazy svatých, vybírání peněz na opravu kostelů atd. V létě 2013 jsem začal číst Bibli po návštěvě komunity 12 kmenů. Možná se ptáte proč? V komunitě 12 kmenů jsem neviděl žádný přepych, neviděl jsem tam žádný kříž, žádnou modlu, žádný obraz svatého, ale viděl jsem tam spokojené obyvatele, kteří žijí jeden pro druhého. Navštívil jsem mnoho různých farem, ale všude jinde to ve vzájemných vztazích více či méně skřípalo či lidé žili v „ponorce“. V komunitě 12 kmenů jsem potkal mnoho různých lidí různých životních příběhů i národností. V komunitě mají ráno a večer čas setkání, kde spolu zpívají, tancují, čtou z Bible, vyznávají své hříchy a sdílejí myšlenky. Jeden druhému se omlouvají, pokud se nezachovají dobře. Hodně jsem o tom přemýšlel a hodně jsem cítil pozitivní energie v jejich přítomnosti. Vše co dělají lze i vědecky popsat. Pokud se člověk upřímně vyzná ze svých hříchů, dostane ze sebe emoci, kterou pravděpodobně zažil někdy v dětství a stále opakoval tento program. Moderní metody to nazývají: Radikální odpouštění, Terapie srdcem, Rodinné konstelace atd. Metoda RUŠ, pracuje s emocemi také. Metoda RUŠ říká, že pokud má člověk problém s někým jiným tak to není problém v někom jiném, ale je v nás samých. Mnohdy nás něco rozhodí a my obviňujeme dotyčného, že je takový či makový, ale stačí se zeptat: „Kdy se mně to či ono stalo poprvé?“ Zjistíme, že se tak dělo třeba v rodině nebo ve školce. My si pak neseme tento program a stále přehráváme dokola, dokud tuto emoci nezpracujeme a nepustíme. V Německu v komunitě 12 kmenů odebrala policie a sociálka 40 dětí za to, že své děti vychovávají. V Bibli se píše v Přísloví 13/24: „Kdo šetří hůl, nenávidí svého syna, kdežto kdo jej miluje, trestá ho včas“. Západní civilizace uznává Bibli jako knihu knih, ale dnes jsou u moci a rozhodují lidé, kteří hrubě porušují základní přikázání z Bible. Pak se společnost diví, že jsou mladí nevychovaní, kouří, holdují alkoholu a drogám. Je to tím, že rodiče své děti nevychovávají a děti si pak samy hledají cestu, jak se projevit světu a dát o sobě vědět. Emoční blok se dítěti nestane, pokud jej rodič trestá tím, že mu dá proutkem na zadek o samotě a nebude to v afektu. To je ten zásadní rozdíl. Pokud dítě dostane výprask od rodiče v afektu a často ani neví za co, tak dítě svého rodiče nenávidí a vytvoří se emoční blok, který pak jako program přehrává dále v budoucnosti. Jak je zřejmé z videa, který natočil německý novinář tak je jasně vidět, že dítě dostalo výchovně proutkem na zadek. Nebylo to v afektu a dítě moc dobře vědělo za co to je. Mně osobně to přijde nejlepší cesta jak vychovávat děti. V komunitě 12 kmenů nenajdete žádný alkohol, cigarety, drogy. Partnerské vztahy jsou velmi pevné, lidé mají také pevné zdraví a respektují způsob života všech kolem sebe. Nemoci jako rakovina a cukrovka, které kosí „vyspělou“ západní civilizaci tam nenajdete. Je smutné, když člověk, který bere hromadu prášků na to či ono rozhoduje o osudu šťastných a zdravých lidí. Policie i sociálka se v Německu divila, když odebírala děti, že jsou děti tak klidné, nekřičí a nebrání se. Vysvětlení je jednoduché. Děti nikdy nic podobného nezažili a tak nechápali co se děje. Stejné to bylo, když Kolumbus připlul do Ameriky tak do té doby domorodci nezažili faleš a zradu, nechápali co se děje. Neměli tam tento negativní program ve svém podvědomí. Nikdo nedokáže vychovávat děti lépe než vlastní rodiče. Děti potřebují především lásku a obdiv od svých rodičů, aby ji pak mohli opět předávat dále. Já osobně dávám komunitu 12 kmenů za vzor trvale udržitelného života a výchovy dětí. Děti vyrůstají se svými rodiči a rodiče na ně mají mnohem více času než rodiče, kteří denně chodí do fabriky a vyrábějí výrobky na max. dva roky či potraviny, které pomalu člověka zabíjejí díky přítomnosti různých éček a všelijakých přísad. Takže já to vidím asi takto. Děti, které jsou vychovávány v komunitě 12 kmenů, jsou celkově ve všech ohledech šťastnější, chytřejší a zdravější než děti, které vyrůstají ve školkách, školách, u televize. Televize je „výborný " nástroj na vymývání mozků. V současné době duben 2014 jsem ještě v čtení Bible u Starého zákona, ale už nyní je zřejmé, že všechny důležité zákony pro život byly napsány. Mojžíšovy zákony jasně a stručně říkají, co a jak máme dělat a pokud to neuděláme…tak tam máme mnoho příběhů, jak to skončí. Čím déle se zajímám o principy života, tím více zjišťuji, že v základu je vše tak jednoduché, ale my lidé si to dokážeme tak zbytečně zkomplikovat.

 

Rok 2014

Tento rok jsem komunitu několikrát navštívil. Návštěva komunity je pro mě tak silná, že potřebuji pak čas, abych si vše urovnal. Snažím se jim pomoci jak nejlépe dovedu.

 

Rok 2015

V roce 2015 jsem přijel do komunity až na konci května. Zjistil jsem, že pokud chci od někoho radu tak je nejlépe se zeptat lidí, kteří pravdu žijí a nejen o ní povídají, učí či dělají různé semináře. Dozvěděl jsem se, co jsem potřeboval a zúčastnil jsem se jejich svátku Shavuot. Svátek Shavuot z mého pohledu je o tom jak každý povídá o tom, čím přispěl k rozvoji komunity a čím se zasloužil. Věřte, že každý člen z komunity má být na co hrdý.

Začátek letošních prázdnin jsem strávil v komunitě. Byl jsem tady přes dva týdny a účastnil se každodenního života. Co ke mně nejvíce mluvilo, a co byl můj nejsilnější zážitek tak to bylo to, jak každý každému pomáhá, aniž by cokoliv čekal zpět. Necítil jsem tam žádnou vypočítavost, ale jen čistou lásku k bližnímu svému. Poznal jsem v životě už všelicos, ale teprve tady v komunitě cítím, že to jak žijí je správné. Nevymýšlejí žádné zákony, normy, příkazy, ale všechny odpovědi hledají v Bibli a za tu dobu co tam jezdím, jsem se nesetkal s žádnou ostřejší hádkou. Pomáhal jsem většinou na farmě např. dojit krávu nebo se zahradničením. Jednou jsem byl i na trhu v Praze na Kubáni kam každý čtvrtek jezdí prodávat své výrobky organického zemědělství. Už vidím ten rozdíl mezi životem v komunitě a "matrixem". Život v komunitě dle mého názoru je skutečný, ale život v matrixu je iluze. Co si představuji pod pojmem skutečný život? V komunitě není sobectví, ale láska k bližnímu svému. Je to dáno tím, že sdílejí vše společné a peníze pro ně nejsou na prvním místě. Pro komunitu je nejdůležitější, aby vzájemné mezilidské vztahy byli vždy na prvním místě a jeden s druhým neměl  "těžký čas". Čas od času se to děje a já to vidím tak, že to jsou ještě nějaké zbytkové negativní programy z matrixu. Každý máme čas od času "těžký čas". V matrixu lidé chodí k psychologovi, na různé terapie, podléhají alkoholu, tabáku nebo drogám či jiným neřestem. V komunitě každý s každým komunikuje a tak lidé těžký čas zvládají bez negativních následků, které jsou v matrixu (nap. zničené plíce od kouření nebo tvrdá játra z alkoholu). Vypozoroval jsem, že všechny negativní vlastnosti, které člověk má plynou z nedostatku lásky a porozumění v dětství především od biologických rodičů. Žádný člověk nedokáže dát dětem, to co mohou dát vlastní rodiče. V komunitě jsou děti klidné, protože hodně času tráví se svými rodiči a rodiče je vychovávají podle nejlepšího vědomí a svědomí. Nejlepší pomůckou jim je Bible.

Začátkem srpna mě člen komunity pozval do Německa na farmu 12 kmenů do Klosterzimmern. Delší dobu jsem se chtěl podívat na místo, kde stát komunitě ukradl děti a nyní byla příležitost. Začátkem srpna přesně po 700 dnech stát vrátil 2 dospívající dcery svým rodičům. S otcem dětí jsem měl minulý rok čest pracovat na poli a byl to dobrý čas. Před dvěma měsíci otec dcer se smířil s tím, že mu stát dcery nevrátí. Za otcem dcer stály všechny komunity 12 kmenů po celém světě. Přemýšlel jsem co se stalo, že najednou německý soud dcery vrátil. Vzpomněl jsem si, že v absolutní pokoře a odevzdání se Hospodinu se dějí věci a činy, které jsou nad hranicí lidského chápání. Na této úrovni odevzdání se Hospodinu přestávají platit všechny pozemské zákony, lidé se uzdravují z nevyléčitelných nemocí a dějí se věci a činy, který lidská mysl nepochopí. Žádná pozemská bytost tuto sílu nepřekoná. Tak to je, tak to bylo a tak to bude, to jsou boží zákony a ty nikdo v celém vesmíru nezmění. Jen podotknu, že komunita 12 kmenů, má po celém světě více než 40 letou historii a čas od času ve světě stát děti kontroloval, zda jsou dobře vychovávané, nejsou týrané a nejsou sexuálně obtěžované. Za celou dobu dle informací, které mám tak nikdy nic komunitě nedokázaly. Já sám, který tam jezdím, více než dva roky pomáhat na farmě dávám výchovu dětí v komunitě za vzor trvale udržitelného života a nikde jsem neviděl klidnější a šťastnější děti než v komunitě 12 kmenů. V Klosterzimmern jsem potkal mnoho lidí a měl jsem příležitost s nimi mluvit a podívat se po farmě. Jedna žena, které stát ukradl syna, seděla u stolu, když jsme v pátek večeřeli spolu s ostatními. Tato žena za to, že dala svému synovi pár přes zadek, dostala od soudu podmínku 2 roky a stát ji ukradl malého synka. Já jsem nechápal, že je toto vůbec možné. Komunita vychovává děti podle Bible, která má více než dva tisíce let tradici a historii. Smutné je, že je soudí lidé podle zákonů, které platí několik let a neustále se mění. Tyto hokus pokusy s výchovou dětí se lidstvu těžce vymstí v generaci, která vyrůstá bez hranic a mantinelů. Dnešní děti v matrixu už přestávají rozlišovat co je dobré a co špatné, neznají žádné hranice. Právě tyto hranice nejlépe nastaví biologičtí rodiče a ne nějací pěstouni, kterým Bůh nedovolil mít vlastní děti.

 

Rok 2016

V roce 2016 jsem na farmě byl několikrát. Něco málo jsem přispěl prací pro komunitu, ale o to více jsem se naučil. Často přemýšlím o životě v komunitě a dávám si jejich život do souvislosti s událostmi, které se odehráli v minulosti i které právě probíhají. Život v komunitě není pro každého. Panuje tady řád, je tady hiearchie, ale je tady veliká láska k bližnímu a soucit. Nejen tyto prvky jsou základem přežití všech živočišných druhů. V přírodě není demokracie, ale funguje vše na jasné hierarchii. V západní společnosti je takzvaná demokracie. Myslím, že už jsme v době za demokracií a čím více na západ tím větší chaos. Je zajímavé, že naši předci už v minulosti před tisíci lety zažili něco podobného. Mnoho o naší době píše Bible, velmi mnoho Sibyla a mnoho napoví i Konfuciovo učení. Členové komunity se hodně baví o slovech, která byla napsána v Bibli a snaží se žít tak jak je psáno...žít k obrazu Stvořitele.

 

Rok 2017

V roce 2017 jsem v komunitě byl zatím jen jednou. Pokaždé jsem něčím překvapen...Často přemýšlím o životě v komunitě 12 kmenů. Zažil jsem s nimi tvrdou práci na farmě, zažil jsem s nimi oslavy, zažil jsem s nimi akce na veletrhu i na normálním trhu. Po letech, co navštěvuji komunitu, ale můžu říci toto: nikde v současné době jsem nepotkal rodiče, kteří by milovali své děti více než rodiče v komunitě 12 kmenů. Láska k dětem je základ života komunity. Komerční média píší, že komunita týrá děti. Z Německa dokonce museli k vůli tomu odejít. Pokojný bojovník říká, že je dobře, že odešli z Německa. V Německu už není místo pro lidi, kteří žijí dle Bible, kteří žijí tak jak žili naši předkové. Z Německa neodchází jen komunita 12 kmenů, ale i další německé rodiny s dětmi. Odcházejí nejčastěji do Maďarska. Z Německa odcházejí vzdělaní lidé, kteří se podíleli významným podílem na hospodářském růstu. Po všech těch letech od doby, co jsem navštívil komunitu ve mě rezonují slova, která jsem slyšel na shromáždění. Je tomu 2 roky zpátky, co jsem navštívil komunitu a zažil jsem zdánlivě banální situaci. Šel jsem večer z farmy na shromáždění, které se konalo ve vesnici. Po cestě jsem zmoknul na kost. Požádal jsem jednoho ze starších, jestli by mně nepůjčil nějaké oblečení na převlečení. Vůbec staršina nepřemýšlel, jestli půjčí nebo ne. Automaticky mně půjčil nejlepší oblečení co měl. Potom, když bylo shromáždění se uvnitř mého srdce uvolnila nějaká stará emoce a mně šly slzy dojetím nad bezprostřední pomoci a čisté lásce blízkého člověka. Kdokoliv z komunity by mně půjčil oblečení a v tom je ta opravdová síla lidství. Co je důležité po tom co se stalo? Od té doby a je to už dva roky se mně neobjevil exém na rukou na který jsem čas od času trpěl. Žádné léky, žádné masti, ale uvolněná emoce na schromáždění vyléčila můj exém. Tak málo stačí k vyléčení, tak hodně je třeba otevřít své srdce. Ježíš také nepoužíval léky ani masti k vyléčení a přes to byl největším léčitelem všech dob. Současní lékaři ač dosáhli obrovských úspěchů Ježíšovi nesahají ani po paty.

 

Odkazy:

Odkaz na komunitní webové stránky ve světě

Odkaz na komunitní webové stránky v ČR

Odkaz na stránky farmy Uchované semínko

Tancování komunity pro veřejnost

Takto zpívají a tancuji děti v komunitě

Dětí zpívají v komunitě

Převzali odpovědnost za svůj život, další článek o životě v komunitě 12 kmenů

Svět za oponou VII - Německo -Twelve Tribes, videoreportáž o životě v této komunitě

Německé oběti režimu upozorňují Česko

Dvanáct kmenů: Sekta, nebo alternativní životní styl?, další článek a audio záznam z rádia

Chytni se pluhu a neohlížej se, článek a rozhovor se zakladatelem komunity v rádiu

 
Poslední aktualizace: 21.08.2018 Richard Černý   ***   Mapa webu   ***   © 2012 - 2019 Václav Černý Šíje.cz